Πρόστιμα 10,2 εκατ. ευρώ σε 17 τράπεζες

Συνολικά πρόστιμα ύψους 10,2 εκατ. ευρώ επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης σε 17 τράπεζες, για την καταχρηστική χρέωση με την παρακράτηση ποσού ως προμήθεια, υπέρ της τράπεζας, στις αναλήψεις μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας. Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γ.Βλάχος, επιβάλλονται πρόστιμα, ύψους 10.200.000 ευρώ, σε βάρος 17 τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Προστασίας της γενικής γραμματείας Καταναλωτή, ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο, που πραγματοποίησε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σε ορισμένα βασικά τραπεζικά προϊόντα που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα, διαπίστωσε παραβατική συμπεριφορά από την πλευρά 17 τραπεζών. Η παράβαση αφορά σε χρέωση από την πλευρά των τραπεζών προς τους καταναλωτές, που έχει κριθεί καταχρηστική με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και απαγορεύεται από την Υπουργική Απόφαση 798/2008 («Σχετικά με απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»).