ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ “ΗΓΕΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ”-Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑ-ΒΛΕΠΟΥΝ…

Αγαπητή Aegean Newsας μου επιτραπεί ένα σχόλιο – παρατήρηση ακαδημαϊκού χαρακτήρα :

Το λάθος των εκάστοτε αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το πλέον σύνηθες, που παρατηρείται σε όλο το φάσμα των άνευ σχετικής ειδικότητας εκλεγμένων:
Παρατηρείται έντονη παρουσία επιθυμίας ή φιλαυτίας των τοπικών αρχόντων σε συνδυασμό με ανάλογη απουσία ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση.

Κοινώς, δεν αρκεί μόνον να το θέλει ο επικείμενος αιρετός να γίνει τοπικός άρχοντας και να μπορεί, αλλά πρέπει να έχει και το ηγετικό χάρισμα, την ικανότητα να “(δια)βλέπει”.

Κι όταν το έχει, οφείλει να το καλλιεργήσει, να το εξελίξει. Απαιτείται η ελάχιστη κατάρτιση στο αντικείμενο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια ζωή και η τοπική ευμάρεια.

Σε μεγάλο αριθμό Ο.Τ.Α. της χώρας παρατηρείται απουσία των ως άνω. Εκεί οφείλεται να ζητείται η συνδρομή των ειδικών συμβούλων – επιστημόνων, ώστε να καλύπτεται το κενό.
Αυτή είναι η βάση της ύφεσης και τελικά της πτώσης των ακατάλληλων για τη διακυβέρνηση των κοινών εκλεγμένων.

Από εκεί και έπειτα, οτιδήποτε δεινό ακολουθήσει για τους ίδιους και το περιβάλλον δεν είναι παρά απλά συνεπακόλουθα.

Χριστίνα Μπαρμπαρούση
Σύμβουλος Επικοινωνίας & Επιμορφωτικής Υποστήριξης “Ανθρώπινης Πόλης”

Leave a Reply

Your email address will not be published.