Ν. Μυλωνάς: Η ευθύνη της δημοσιοποίησης ανήκει στα ΜΜΕ… (Εμείς τα στείλαμε για να ελεγχθεί η αξιοπιστία μας…)

για το ζήτημα της δημοσιοποίησης ονομάτων χρεοφειλετών προς τον Δήμο μας

 

  1. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα γύρω από την δημοσιοποίηση ονομάτων χρεοφειλετών του Δήμου μας μετά την δημοσίευση του κριτικού μας κειμένου που έβαζε το θέμα της πολιτικής αντιμετώπισης του μεγάλου ζητήματος των χρεών παρελθόντων ετών του προϋπολογισμού.

  2. Διευκρινίζουμε ότι στο ενυπόγραφο κείμενο μας για το 16ο θέμα ‘’Έγκρισης πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Κω’’, δεν εμπεριέχονται ονόματα χρεοφειλετών. Η δημοσιοποίηση ονομάτων θα οδηγούσε σε διαστρέβλωση των επιδιώξεων μας. Σκοπός μας είναι να αντιμετωπιστεί με πολιτικό τρόπο το ζήτημα και όχι να πάμε σε μια περιπτωσιολογία με προσωπικές καταδίκες. Το ζήτημα έχει οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα και απαιτεί πολιτική λύση. Για πολιτικούς λόγους δεν δώσαμε τα ονόματα των επιχειρήσεων του καταλόγου και διαφωνούμε με την επιλεκτική δημοσιοποίηση τους.

  3. Ως παράταξη είχαμε πρόσβαση στο έγγραφο του πρακτικού της φορολογικής επιτροπής το οποίο δόθηκε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και το στείλαμε στα τοπικά μ.ε. μαζί με το κείμενο μας για να ελεχθεί η αξιοπιστία των προτάσεων μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δώσαμε ονόματα στην δημοσιότητα. Η ευθύνη της δημοσιοποίησης ανήκει σε αυτούς που θεώρησαν χρήσιμη την δημοσίευση.

  4. Έχουμε ζητήσει από την δημοτική αρχή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος να χρησιμοποιήσει το μέτρο της δημοσιοποίησης ονομάτων με σκοπό να ασκηθούν πιέσεις στους χρεοφειλέτες. Αυτό το μέτρο χρησιμοποιήθηκε και από το υπουργείο Οικονομικών πρόσφατα.

 

Για την Σ.Ε. Ν. Μυλωνάς

 

picture_999581

Leave a Reply

Your email address will not be published.